Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಫೋಟೋ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು; ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ

First published: