Marital Life: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

life: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

First published: