Tulasi Habba: ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಿಡ ಏಕೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Tradtional: ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನೇ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ?

First published: