ಯಾರೀ Santa Claus; ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದು ಯಾಕೆ?

ಜನಪ್ರಿಯ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಸೇಂಟ್ ನಿಕೋಲಸ್ (Saint Nicholas) ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈರಾದಲ್ಲಿ (ಈಗಿನ ಟರ್ಕಿ) ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ. ಸುಖವಾಗಿದ್ದ ನಿಕೋಲಸ್​​ ತನ್ನ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅನಾಥನಾಗಿದ್ದ ನಿಕೋಲಸ್​​ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡವರಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆತ ರಹಸ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ದುಃಖ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದ.

First published: