Astrological Remedies: ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ!

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮಾತು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಹ ದೋಷವಿರುತ್ತದೆ. ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: