Vastu Tips: ಮನೆಯ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ರೆ, ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ!

ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರುಚಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

First published: