Champa Shashti 2022: ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಈ ದಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು?

ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? 2022ರಲ್ಲಿ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಕುರಿತಾದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

First published: