Kark Sankranti: ಕರ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವಾಗ; ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವ ಏನು?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಯಾಣವು ಕರ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ (Karka Sankranti) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಉತ್ತರಾಯಣದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಯನಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

First published: