Ashadh Amavasya: ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ; ಏನಿದರ ಮಹತ್ವ?

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದರ ಆಚರಣೆಗಳು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿವೆ. ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಲಹರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

First published: