Shani Dosha: ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತ್‌ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಇದೆ!

ಶನಿ ಸಾಡೇಸಾತ್‌ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನುಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

First published: