Unlucky: ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಟ್ಟೆ , ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು ಯಾಕೆ?

Karma Returns: ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಲವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಾರಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

First published: