Bad Luck: ನಾಯಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ, ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ! ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೆಡುತ್ತಂತೆ ಗ್ರಹಚಾರ!

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪಶಕುನಗಳು ಕಾದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಆ ಘಟನೆಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

First published: