God Krishna Names: ಗೋವಿಂದ, ಮುಕುಂದ, ಮುರಾರಿ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಈ 56 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಡಬಹುದು

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದೇವರು ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇರುವ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

First published: