Weekly Numerology: ಕಷ್ಟಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ

Numerology Suggestion: ಇಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 9 ರ ವರೆಗಿನ ಅಂಕೆಗಳ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದ ಎರಡೂ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಆಗ ಸಿಗುವ ಅಂಕೆಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಅಂಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜನವರಿ 8 ರಿಂದ 14ವರೆಗಿನ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ

First published: