Vishwakarma Jayanti: ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಿಂದ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದವರೆಗೆ; ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿವು

ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಗೆ ಸಾರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

First published: