Vastu Tips: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕಿ ಕನ್ನಡಿ, ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮನೆಯ ಹಾಲ್, ಬೆಡ್​ರೂಮ್, ಬಾತ್​ರೂಮ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ ಕನ್ನಡಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

First published: