Vastu: ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಹಾಕಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಡಿ; ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಅಂತೆ

ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ (Food) ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ರುಚಿಕರ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ (Vastu) ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗೆ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ

First published: