Vastu: ಮನೆಯಲ್ಲಿ Positive Energy ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿದಿರಿನ ಸಸ್ಯ ತನ್ನಿ

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ (Vastu) ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿದಿರು ಸಸ್ಯ (bamboo Plant). ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಶುಭ.

First published: