Vastu Tips: ಮನೆಗೆ ಮರೆತು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ; ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

Vastu Tips: ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಇವು. ಮನೆಯ ಈ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯ.

First published: