ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್​ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲು ಇದು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ; ನೆನಪಿರಲಿ

ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು (PanchaButha) ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ವಾಸ್ತು (vastu). ಈ ವಾಸ್ತುವಿನ ಅನುಸಾರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ, ದೇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು (Negative Energy) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

First published: