Vastu Dosh: ಈ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ!

ವಾಸ್ತು ದೋಷವು ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದುಬಾರಿ ವೈದ್ಯರು, ತ್ಯಾಗ, ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಮಾಯವಾಗದಿರುವುದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು.

First published: