Vasant Panchami 2023: ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಯಾವಾಗ? ಪೂಜಾ-ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

Vasant Panchami 2023: ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆ ಎಂದರೆ ಅದು ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಆಚರಣೆಯ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: