Vaikuntha Ekadashi 2023: ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಮುಹೂರ್ತ, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

Vaikuntha Ekadashi 2023: ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧನುರ್ ಸೌರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಯಾವ ದಿನ ಬಂದಿದೆ, ಮುಹೂರ್ತವೇನು ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: