Vaikunta Ekadashi 2023: ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Vaikunta Ekadashi 2023: ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದಿನ ಕೆಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

First published: