Navaratri 2022: ತ್ರಿಗಾಹಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ ನವರಾತ್ರಿ

ಈ ಸಂಯೋಗ ಅನೇಕ ರಾಶಿ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

First published: