Brahmotsavalu 2022: ತಿರುಮಲ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ; ಸಿಂಹ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮಲಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ

Tirumala Brahmotsavalu 2022: ಮೂರನೇ ದಿನ ಶ್ರೀ ಮಲಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತಿನ ಛತ್ರಿ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮುತ್ತಿನ ಕವಚದ ವಾಹನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾನಿರಾಜನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹರಿದು ಬಂದರು.

First published: