Brahmotsavalu 2022: ಅದ್ದೂರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ; 9 ದಿನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಲಡ್ಡು ಮಾರಾಟ

Brahmotsavalu 2022: ಶ್ರೀವಾರಿ ಸಾಲಕಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಚಕ್ರಾಸನ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದರು.

First published: