Tirgrahi Yoga: ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ, ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ

Tirgrahi Yoga: ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: