Thursday Worship: ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ದುರ್ಬಲ ಇದ್ರೆ, ಗುರುವಾರದಂದು ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ

ಗುರುವಾರದಂದು ದುರ್ಬಲ ಗುರುವಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುವಾರದ ದಿನವನ್ನು ವಿಷ್ಣವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

First published: