Good Omen: ಈ ಶಕುನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿದಂತೆ

ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಇವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಶುಭ ಶಕುನ ಎಂದು ಹಲವು ತಲೆಮಾರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ

First published: