Astrology: ಆತುರಗೆಟ್ಟ ಆಂಜನೇಯ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ,ಇನ್ನಾದರೂ ದುಡುಕುವುದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ

Life Decisions: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರುತ್ತಿರ. ಆದರೆ ದುಡುಕುವುದು ಅತೀ ವೇಗ. ಯಾವ ರಾಶಿವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೊರ ಬನ್ನಿ.

First published: