January 2023: ಜನವರಿ 13ರಿಂದ ಈ 2 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್, ಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ

Astrology: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 13 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇರಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದೆ.

First published: