2022ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ!

ಹಳೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಸಂಬಂಧ ಬೆಸುಗೆಗಳು ಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (New Year) ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ (Marriage) ಆಗಿ ಬಿಡೋಣ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಶಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಡೇರುವುದರಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡುವುದು ಅನುಮಾನ.

First published: