Zodiac Sign: ಇತರರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುವುದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಗುಣವಂತೆ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು (jealous) ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ತವಾದಾಗ, ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತು ಬೇರೆಯವರ ಕೈ ಸೇರಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಸರವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅವರ ಬುದ್ದಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ರಾಶಿಫಲವೂ (Zodiac Sign) ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: