Zodiac Sign: ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ (Zodiac sign) ಜನರು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

First published: