Astrology: ಇನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಾಡವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ

Astrology: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ.. ಇನ್ನು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಾಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

First published: