Zodiac Sign: ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚುರುಕ ಅಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯ ಮಕ್ಕಳು; ಆಟ-ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದು

ಈ ರಾಶಿ ಚಕ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಯವರಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ.

First published: