Black Thread Anklets ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕಾಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಿ-ತಪ್ಪಿ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಧರಿಸಬಾರದಂತೆ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ (Zodiac Sign) ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಧರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಧರಿಸಬಾರದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

First published: