Shani Effect: ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ 2023ರಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ

Shani Dev Effect: ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶನಿಯು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

First published: