Palmistry: ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಈ ರೇಖೆ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟವಂತೆ, ದುರಾದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಿದು

Unlucky Lines: ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವುದು ಸುಮ್ಮನೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರ ಗೂಡಾರ್ಥವಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈ ರೇಖೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲ ರೇಖೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಂತೆ. ಆ ರೇಖೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: