Pitra Dosh: ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶ ಇವಂತೆ

ಪಿತೃದೋಷ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

First published: