Astrology: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಲು ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಲಾಭದಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ

First published: