Chanakya Niti: ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಂತೆ

ಸ್ನೇಹಿತರ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ (Chankya) ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಗೆಳೆಯ ಯಾರು? ಆತನ ಹೇಗೆ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಇವು

First published: