Shani dev: ಶನಿ ದೇವರು ಈ 2 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ: ಆ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು?

Shanidev: ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶನಿ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರೂರ ಎಂದು ಅಲ್ಲ.

First published: