ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಕಂಡರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಣವಂತರಾಗಲಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಅರ್ಥವಂತೆ

ಬಹುತೇಕರು ಮಲಗುತ್ತಲೇ ಕನಸಿನ (Dream) ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸಪ್ನಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ (Sapna Shastra) ಪ್ರಕಾರ ಕನಸುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಕನ್ನಡಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಂಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ.

First published: