Surya Shukra Yuti: ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

Surya-Shukra conjunction 2022 : ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೂ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಈ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

First published: