Sun Transit: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಈ ಐದು ರಾಶಿ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹದ ಸಂಕ್ರಮಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು, ಸೂರ್ಯದೇವನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.

First published: