Astrology: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, 2 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ

Astrology: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ತಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

First published: