Sun Transit: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ; ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ-ನಷ್ಟ?

Surya Gochar Phala: ಸೂರ್ಯ ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿ ಚಕ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

First published: