Leo Zodiac Sign: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ; ಹೀಗೆ ಇರತ್ತಂತೆ ಈ ರಾಶಿ ಜನರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ

ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿ ಜನರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: